Downloads

Här hittar du information om godkännanden och de dokument som finns att ladda ner

Batterier

Certifikat

SellPowers batterier tillverkas i några av Kinas största batterifabriker. Båda fabrikerna arbetar med ständiga förbättringar kring arbetsmiljö och miljö. Fabrikerna arbetar även löpande med att förbättra produkterna för att öka livslängden, kapaciteten och på så sätt få en mindre miljöpåverkan. Samtliga batterier av fabrikatet UPLUS eller XLENT POWER innehar följande certifikat.

ISO9001 
Är ett certifikat för kvalitetssäkring av fabrikens rutiner.
Tex:

  • Rutiner och kontroll för alla processer i företaget
  • Kontroll och historik av flödet
  • Återkoppling av rutiner för ständig förbättring

ISO14001 
Är ett certifikat på fabrikens miljöförbättrande arbete.
Tex:

  • Miljöfokus i alla processer och rutiner
  • Strävan efter att minimera avfall och miljöfarliga produkter
  • Ständig förbättring av företagets miljöpåverkan

VdS 
VdS är en oberoende internationell certifiering för brand & säkerhets produkter som säkerställer att produkten klarar dessa högre krav.

UL 
Står för: Underwriter Laboratories Inc.. Produkten uppfyller krav av säkerhet samt kvalité. Främst för den Amerikanska marknaden.

IEC 
Står för: International Electrotechnical Commission som är en kommission som fastställer internationella standarder. De flesta standarderna från IEC fastställs också som europeisk standard.

CE 
Är ett certifikat på att produkten uppfyller de Europeiska kraven, CE, vilket innebär att produkten får säljas på den Europeiska Gemenskapens marknad. (ESS).
Tex:

  • Produkten överensstämmer med kraven på säkerhet, hälsa & miljö
  • Föreskriven kontrollprocedur har följts.

MSDS dokument

MSDS_AGM-XLENT

UPLUS MSDS-VRLA AGM battery

Har du frågor kring batteriernas certifikat eller vill du ha ett certifikat skickat till dig? Skicka ett mail till support@sellpower.se eller ring 031-761 85 80 så hjälper vi dig med detta.

 

Elverk

Elverk marin
Elverk mobil

 

Batteribackuper